Kategorie produktů

Servisní reklamační střediska

Seznam servisních středisek

Vážený zákazníku, vzhledem ke změnám v postupech které mohou provázet zlepšování služeb autorizovaných servisů doporučujeme využívat aktuální verzi seznamu servisních středisek z našeho webu. Informace ve verzi kterou jste si případně v minulosti stáhl a uložil na Vašem počítači již nemusí být aktuální.

Tento seznam je průběžně aktualizován, nicméně pokud by jste zjistil nesrovnalosti v uvedených informacích případně absenci informací o autorizovaném servisu poprosíme Vás o informaci na e-mail:info@hpcomputers.cz abychom mohli neprodleně sjednat nápravu.
 Informace které pomohou předejít případným problémům v průběhu reklamace balení reklamovaných produktů - výrobce zpravidla v instrukcích pro odeslání zásilky uvádí podrobné informace jak zásilku zabalit aby nedošlo v průběhu přepravy k poškození jejího obsahu. Pokud tomu tak není platí že je preferován nepoškozený originální obal s originálními výplněmi. Není li dostupný je nutné zásilku zabalit způsobem který zajistí při přepravě stejnou ochranu produktu jako obal a výplně originální.

Kompletnost reklamovaných produktů
 - je nutné se řídit pokyny které obdržíte od servisního střediska, v případě nejasností nebo požadavku na vyjímku je nutné kontaktovat servisní středisko.

V žádném případě nedoporučujeme zasílat spolu s reklamovaným produktem HW / SW který nebyl se zařízením dodán přímo výrobcem. V případě neopravitelnosti produktu tento zpravidla zůstává v servisním středisku na likvidaci, zpět se vrací pouze protokol o neopravitelnosti a produkty které nebyly k produktu originálně dodány výrobcem nemusí být vráceny zpět ( neoriginální periferie, licenční štítky od dokupovaného SW atp. ) doklady k zásilce
 - v instrukcích pro odeslání zásilky jsou zpravidla informace které doklady máte k zásilce přiložit případně jaké číslo případu máte uvést na karton.

Pokud tomu tak není je vhodné do zásilky přiložit:
 - Váš reklamační protokol ze kterého budou patrné následující údaje: přesná dodací adresa, jméno, telefon, e-mail odpovědné osoby
 - v případě více položek v zásilce balíkovou soupisku s popisem závad reklamovaných produktů
 - kopii prodejního dokladu
 - je li to výrobcem vyžadováno i řádně vyplněný a potvrzený originální záruční list výrobce

Karton opatřete štítkem ze kterého bude patrná adresa příjemce i odesílatele a evidenční číslo zakázky ( bylo li přiděleno ) předání zásilky kurýrovi
 - uschovejte si prosím doklad o tom že od Vás zásilku kurýr převzal

Datum aktualizace: 1.2.2011

Acer - NTB, PDA, monitory

kontaktní informace:
 - aktuální adresa a kontakty jsou dostupné na www.acer.cz v sekci Servis a podpora
 postup:
 - každou zakázku je nutné zalogovat ( telefonicky nebo přes webový formulář ), výsledkem bude přidělené číslo zakázky kterým je nutné označit zásilku s vadným produktem
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 - osobní předání nebo vyzvednutí zakázky není možné
 - aktuální informace k postupu zadání servisní zakázky, balení a označení zásilky najdete na www.acer.cz v sekci Servis a podpora
 Telefon:
 (Česká republika)
 +420 531 027 777
 (Slovensko)
 +421 2 4920 7070
 Adresa:
 Acer Czech Republic s.r.o.
 Servisní centrum
 CTPark Brno
 Tuřanka 110
 627 00 Brno-Slatina
service_brno@acer-euro.com

Adaptec - všechny produkty

kontaktní informace:
http://ask.adaptec.com/scripts/adaptec_tic.cfg/php.exe/enduser/ask.php?p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=&p_li
 postup:
 Od ledna 2009 Adaptec změnil svůj proces reklamací. Nově musí každý zákazník/koncový uživatel nejprve přes výše uvedený odkaz kontaktovat zákaznický servis Adaptecu ( Adaptec Technical Support ), zde ve spolupráci s technikem zjistí, zda je řadič skutečně vadný a lze ho poslat do reklamace. Pokud mu to technik v Adaptecu schválí, obdrží zákazník:
 - tzv. "Adaptec Technical Support Case Number" ( číslo reklamace )
 - email, který potvrzuje možnost reklamace.
 Tyto dvě informace jsou nezbytné pro přidělení čísla reklamace v naší společnosti. K žádosti o RE prosím také uvádějte popis závady zboží. O číslo RE zažádejte na adrese servis@100mega.cz
 poznámka:
 - důvodem uvedeného postupu je velký počet neoprávněných reklamací kterým má tento postup předejít. Navíc dává klientovi možnost konzultovat problém přímo v HW prostředí ve kterém má produkt zabudován a předchází vyhodnocení reklamace jako neoprávněné pokud by se problém na jiném HW neprojevil.
 - pozor, dotazu je bezprostředně po jeho zadání přiděleno evidenční číslo které ovšem není požadovaným Adaptec Technical Support Case Number, to přidělí až technik Adaptecu v případě závěru že je zařízení skutečně po HW stránce vadné

Alma - DVB-T/S

kontaktní informace:
 INTER-SAT LTD, org. složka
 Blučina 704
 664 56 Blučina
 Tel.: 530 506 900
 Fax: 549 210 111
 E-mail: info@isat.cz
 postup:
 s vadným produktem dodat mimo přesného popisu závady s kompletními kontaktními údaji na odesílatele i kopii dodacího listu od 100Mega Distribution s.r.o.
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

AOC - monitory

kontaktní informace:
 CZ
 (+420) 272 188 300
praha@asupport.cz
http://www.asupport.cz/pickup.php
 SK
 (+421) 252 626 557
asupport@asupport.sk
http://www.asupport.sk/index.php?page=pickup
 postup:
 - zalogování zakázky proveďte na webovém formuláři na adrese:
http://www.aoc-europe.com/service-support/service-hotline.html
 1) do pole na stránce zadejte prvních 5 znaků z výrobního čísla monitoru a odešlete
 2) následuje stránka s odkazy a tel. kontakty na Hot line podle jednotlivých zemí, klikněte na odkaz on-line formuláře u ČR / SK
 3) na následující stránce zvolte odkaz " Single Item Warranty (Usually for end users) "
 4) formulář na následující stránce pečlivě vyplňte dle skutečnosti a odešlete
 5) po odeslání formuláře obdržíte zpravidla do následujícího pracovního dne informaci že si vadný produkt přijede vyzvednout přepravce. V případě že ani do 48h neobdržíte na registraci RMA odpověď kontaktujte servis přímo na uvedených kontaktech
 6) zásilku předejte přepravci adekvátně zabalenu tak aby nemohlo v průběhu přepravy dojít k poškození jejího obsahu
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 - uplatnění předprodejní reklamace je možné do 14ti dnů od nákupu a probíhá stejným způsobem jako reklamace standardní, pouze do popisu závady je nutné uvést informaci že se jedná o DOA reklamaci a žádáte o výměnu za zcela nový kompletní prodejný produkt ( samozřejmě data na prodejním dokladu a uplatnění RE musí odpovídat nároku na DOA reklamaci )

APC - všechny produkty

kontaktní informace:
http://emea-cs.apc.com/app/utils/login_form/redirect/ask/session/L3RpbWUvMTI4MDk5NjU2MS9zaWQvV0ltUlJHNms=
 ( pokud by APC změnilo strukturu adresáře a výše uvedený přímý odkaz nefungoval tak jde o sekci supportu
www.apc.cz > podpora > "Kontaktujte APC" a nebo "Moje technická podpora" )
 postup:
 - na webovém formuláři uvést požadované údaje o produktu a podrobný popis problému který zařízení má
 - technik supportu APC si v případě potřeby vyžádá upřesňující informace případně uvede způsob řešení problému
 - pokud není problém odstranitelný touto cestou odešle k Vám APC nové zařízení
 - součástí dodávky nového kusu jsou instrukce pro vrácení vadné jednotky zpět do APC ( vadný produkt umístníte
 do obalu od nového kusu a dle postupu objednáte svoz vadného produktu do APC ( na náklady APC ))
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 - při prvním použití služeb techsupportu je nutné vytvořit účet pro Vaši firmu
 - odpovědi technika APC budou dostupné jako odpověď na Váš dotaz na webovém rozhraní
 - uvedený postup je aktuálně jediným možným řešením reklamací produktů APC ( jak předprodejních tak poprodejních ),
 funguje bezproblémově a je nejrychlejší cestou jak získat náhradní zařízení.
 Přesunutím reklamace na dodavatele se proces pouze úměrně prodlužuje o dobu řešení reklamace dodavatelem a prodražuje o náklady spojené s přepravou reklamovaného kusu, jinak má zcela stejný průběh za stejných podmínek.

Asus - NTB, PDA, monitory

kontaktní informace:
 servis produktů ASUS provádí přímo výrobce ve svém servisním středisku v Ostravě, podrobný postup pro zprocesování reklamační zakázky najdete na www.asus.cz sekce " Servis " podsekce " Jak reklamovat " > 1. Služba Pick Up & Return
 postup:
 - na webu vyplnit a odeslat formulář
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 ASUS Hotline: +420 596 766 888 / +421 232 162 621
 E-mail: reklamace@asus.com.tw
 Reklamační formulář: http://rma.asus.de/rma_cz

BELKIN - UPS

kontaktní informace:
 BELKIN SUPPORT.CZ
 Open Communication Company, s.r.o.
 Tylova 473/27, 301 00, PLZEŇ
 E mail: belkin@belkin-support.cz
 Tel.:+420 377 330 026
 postup:
 - zařízení se na opravu odesílá přímo na uvedenou adresu
 - před odesláním je nutné získat RMA číslo, o RMA číslo se žádá volnou formou na uvedeném e-mailu, stačí uvést o jaké zařízení se jedná, jeho sn. a podrobný popis závady
 - zásilku označit přiděleným RMA číslem a přiložit kopii prodejních dokladů
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

BENQ - všechny produkty

kontaktní informace:
 produkty značky BENQ opravuje společnost Asupport
 - aktuální kontakty, adresy poboček, postup pro objednání svozu a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.asupport.cz
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

CANON - tiskárny, multifunkce, kopírky, faxy, skenery

Česká republika

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.can-j-servis.cz
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 ( pro zákazníky 100Mega pro všechny produkty na které se vztahuje autorizace Can-j-servis )


Slovenská republika

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na
http://www.canon.sk/Support/Consumer_Products/services_locator/index.aspx

CANON - foto, video

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.awh.cz
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Creative - všechny produkty

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na
 pro CZ - www.serwis.powersales.cz
 pro SK - www.serwis.powersales.sk
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

DELL - PC, servery, NTB, monitory

kontaktní informace:
 záruční závady zařízení je nutné nahlásit na lince techsupportu :
 CZ +420 225 772 727, 8:00 - 18:00
 SK +421 25750 8303, 8:00 - 18:00
 poznámka:
 - je nutné mít připraveny kontaktní informace, ServiceTag ( SN ) produktu, přesný popis závady
 - servis probíhá dle typu záruky poskytované na produkt

D-Link - všechny produkty

kontaktní informace:
 Technická podpora
 Po - Pá : 9 - 17 hod.
 Česká republika tel.: (+420) 211 151 640
 Slovensko tel.: (+421) 692 147 110
 E-mail: support@dlink.cz
http://www.dlink.cz/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DLinkEurope-CZ%2FDLTechGeneric&cid=1197318957071&p=1197318957071&pagename=DLinkEurope-CZ%2FDLWrapper
 ( www.dlink.cz nebo www.dlink.sk > Technická podpora > Záruční informace )
 postup:
 - přihlásit se pod Vaším účtem ( pokud účet nemáte vytvořit nový )
 - provést registraci vadného produktu
 - zadat vadný produkt do systému D-Linku, výsledkem bude RMA číslo a adresa pro doručení vadného produktu
 - k vadnému zařízení prosím přiložte příslušenství: zdroj, ethernet kabel RJ45, instalační CD, anténu nebo antény a telefonní kabel RJ11 ( u DSL modemu ). Nožičky, případně stojany nejsou vyžadovány - z D-Link zařízení před odesláním rovněž vyjměte Vaše komponenty ( např. z NAS úložiště DNS-XXX si vyjměte Vaše disky! ) - přijde Vám funkční zařízení
 - zásilku s vadným zařízením označit přiděleným číslem RMA
 - v případě potřeby dalších informací je Vám k dispozici technická podpora výrobce na výše uvedených kontaktech
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

 EATON - všechny produkty

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.dileris.cz

http://www.dileris.cz/web/servis/Eaton/Zalozni-zdroje/158,141

 

  EIZO - monitory

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.eizo-servis.cz
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Epson - tiskárny, plottery

kontaktní informace:
 od 1.6.2010 je nutné dle pravidel Epsonu zaregistrovat servisní zakázku na tel. kontaktech
 Hotlinka pro ČR: 800 142 052
 Hotlinka pro SR: 0850 111 429
 operátor si vyžádá informace o reklamovaném produktu ( typ zařízení, sn., doklady o prodeji, závada ) a kontaktní údaje reklamujícího. Na základě získaných údajů následně objedná svoz reklamovaného zařízení do servisního střediska www.sntcz.cz
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Fujitsu - Siemens - PC, NTB, PDA, servery

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.sntcz.cz
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 ( pro zákazníky 100Mega pro všechny produkty na které se vztahuje autorizace S&T )

Fujitsu - Siemens - monitory

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.ceskyservis.cz
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Genius - všechny produkty

kontaktní informace:
 CZ
 tel. : +420-226259864
 e-mail: genius@cz.fixit-service.com
 POZOR zásilka s vadným produktem musí být viditelně opatřena štítkem s přiděleným číslem RMA. Štítek budete mít možnost vytisknout po zalogování reklamace na web servisu. Zásilka bez těchto náležitostí nebude servisem přijata a může dojít k dalším komplikacím ( ztráta zásilky případně její vrácení na náklady odesílatele ).
 SK
 tel. : +421-220510491
 e-mail: genius@sk.fixit-service.com
 POZOR zásilka s vadným produktem musí být viditelně opatřena štítkem s přiděleným číslem RMA. Štítek budete mít možnost vytisknout po zalogování reklamace na web servisu. Zásilka bez těchto náležitostí nebude servisem přijata a může dojít k dalším komplikacím ( ztráta zásilky případně její vrácení na náklady odesílatele ).
 postup:
 stránky pro registraci jednotlivých RMA včetně podrobných instrukcí:
www.fixit-service.com/genius
 - před jejich použitím je třeba si vytvořit účet který budete nadále používat pro zadání reklamačních zakázek
 -detailní info o obecné proceduře RMA
http://rma.fixit-service.com/rma/document/RMA_Navod.pdf
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 - zalogováním reklamace je současně vygenerován požadavek na svoz vadného produktu, pokud ke svozu nedojde do tří dnů od zalogování reklamace je třeba informovat servis na uvedených kontaktech s žádostí o nápravu
 - zařízení musí být zabaleno buď v originálním obalu vč. výplní, nebo způsobem který zabezpečí stejnou úroveň ochrany produktu při transportu. Náhradu mechanicky poškozeného produktu k jehož poškození dojde díky nedbalému zabalení není možné kompenzovat. Dostatečná vrstva výplně je nutná zejména u produktů s vyšší hmotností jako jsou SW od HT systémů atp..
 - Uvedené kontakty ( e-mail a tel. ) slouží především k
 1. Ověřování stavu/termínů/způsobu vyřízení reklamace a otázky a žádosti týkající se nesystémových věcí
 2. Technická podpora zákazníkům

Gigabyte - GSM
kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na http://www.gigapoint.cz/
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu


 

 

Go Clever - GPS

kontaktní informace:
 Go Clever - servis
 Husova 2
 Jemnice 67531
 Czech Republic
 HOTLINE:
 Servis CZ: servis@goclever.cz , +420546606021
 Servis SK: servis@goclever.sk , +421220266051
 Marketing: maros@goclever.net , +420546606020
 postup:
 - pokud nelze problém odstranit konzultací na Hot Line zaslat vadný produkt s přesným popisem závady na uvedenou adresu
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Hannspree, Hannsg - monitory, LCD TV, fotorámečky

kontaktní informace:
 následující informace odeslat e-mailem na adresu servis@100mega.cz
 - sn. produktu
 - podrobný popis závady
 - přesnou adresu kde je možné vadný produkt vyzvednout
 - jméno a telefon kontaktní osoby
 postup:
 - technik objedná na základě zaslaných údajů svoz zařízení do servisního střediska
 - zařízení bude vyzvednuto během 3-4 pracovních dní spedicí DPD a svezeno do autorizovaného servisu Let Me Repair na pobočku v Polsku
 !!! toto je velice důležitá informace a prosíme o její předání osobě odpovědné za předání zásilky, řidič přepravce nemá
 zpravidla o zásilce žádné informace a na průvodních dokumentech nemusí být značka Hannspree / Hannsg zmíněna.
 Z toho důvodu nemusí být pro osobu bez příslušných informací zřejmé že si přepravce přijel právě pro toto zařízení a může dojít k nepředání zásilky a komplikacím s opětovným svozem !!!
 - zařízení je nutné předávat přepravci zabalené adekvátním způsobem do přepravního kartonu
 - na karton vylepit štítek s adresou příjemce a číslem RMA které obdrží jako odpověď na jeho e-mailovou objednávku opravy
 LetMeRepair Poland Sp.Z o.o.
 ul. Częstochowska 140
 62-800 Kalisz
 Poland
 - pokud nedojde k vyzvednutí zásilky nejpozději do 5 ti pracovních dní od objednávky opravy prosím o informaci na e-mail servis@100mega.cz
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

HP - všechny produkty

Česká republika
 kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.dileris.cz
 postup:
 - na níže uvedené stránce zalogovat servisní zakázku
http://helpdesk.dileris.cz/
 login: 100Mega
 heslo: 123456
 - na základě zalogované zakázky bude objednán bezplatný svoz vadného produktu do servisního střediska ( pokud by ke svozu nedošlo do 3dnů od zadání zakázky kontaktujte nás prosím na e-mailu servis@100mega.cz )
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 Slovenská republika
 kontaktní informace:
 seznam servisních středisek pro jednotlivé modely produktů HP najdete na následující adrese
http://www.hp.sk/partner/index.php
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktuu vybraných modelů ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu seznam produktů a další informace jsou dostupné na
http://www.hp.sk/partner/dtd.html

Řešení tzv. DOA reklamací - závad projevených do 30ti dnů od prodeje uživateli

- kontaktovat HP na tel. 261 307 310 a žádat o DOA reklamaci a o přidělení tzv. "Call ID" pro DOA reklamaci
 - HP vyhodnotí žádost o DOA a dle charakteru závady rozhodne zda bude reklamace řešena obchodní cestou tzn. přidělí Call ID které je nutné uvést v průvodních dokladech reklamace nebo autorizovaným servisem formou opravy produktu.

Pokud HP schválí řešení reklamace obchodní cestou je nutné produkt vrátit zcela kompletní ( včetně orig. výplní, letáků atp. ) zpět dodavateli a k reklamaci uvést "Call ID" přidělené podporou HP.

HTC - GSM

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.vspdata.cz
 ( v pravém sloupci zvolte výrobce produktu )
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

LabTec - všechny produkty

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na http://eshop.100mega.cz/_pub/Logitech.pdf

Lenovo - NTB

kontaktní informace:
 kontaktní informace na servisní středisko NTB IBM / Lenovo získáte na lince techsupportu IBM / Lenovo
 řada Think - tel. 272 131 316
 řada Idea - tel. 800 606 040

LG - monitory, optické mechaniky

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.realtimetec.cz
 postup:
 - při zadání první reklamace je nutné vytvořit profil pro Vaši společnost ( v sekci autorizovaný servis zaregistrovat firmu )
 - po přihlášení vytvořit na reklamovaný produkt na webu servisu reklamaci
 - po zadání reklamace servis automaticky objedná přepravu pro vadný produkt
 poznámka:
 - reklamaci monitoru může přímo na servis zadat jak prodejce koncovému uživateli tak koncový uživatel
 - reklamaci optické mechaniky může provést pouze prodejce koncovému uživateli

Logitech - všechny produkty

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na http://eshop.100mega.cz/_pub/Logitech.pdf

MINOLTA - Konica MINOLTA - tiskárny, multifunkce

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na
www.konicaminolta.cz/business-solutions/kontakt.html
 ( případně www.konicaminolta.cz sekce Kontakt )
 postup:
 - servisy produktů Minolta jsou rozděleny podle velikosti zařízení, klíč pro rozdělení produktů dle servisu je na uvedených stránkách Minolty
 - na stránkách Dilerisu www.dileris.cz jsou v sekci pro produkty Minolta ( přístup přes logo Konica MINOLTA ve spodní části stránky ) uvedeny podrobné podmínky pro záruční reklamaci produktu
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

MIO - GPS

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.vspdata.cz
 ( v pravém sloupci zvolte výrobce produktu )
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

MSI - notebooky + All In One ( AIO ) systémy

kontaktní informace:
 servis NTB MSI provádí výrobce centrálně v jejich servisním středisku v PL. Zakázka na opravu vadného NTB se loguje na
http://jkarma.msi.com.tw/Customer_Service/Default.aspx
 postup:
 - po zvolení lokace Czech Republic se dostanete přímo na formulář který pečlivě vyplňte a odešlete
 - do 24 - 48h Vám přijde e-mail s přiděleným číslem Vaší zakázky a podrobným návodem jak postupovat dál ( zaslané informace jsou velice důležité pro bezproblémové zpracování zakázky a prevenci případných komplikací které mohou v případě jejich ignorování nastat )
 poznámka:
 - uvedený postup platí pro ČR i SK
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 - v případě že servisní středisko nedokáže NTB opravit obdržíte zpět pouze protokol s vyjádřením že je zařízení neopravitelné.
 S tímto protokolem se prosím obraťte na svého dodavatele.
 V tomto případě NTB zůstává v servisním středisku a zpět se již nevrací ( je třeba brát v úvahu že výrobce hradí pouze hodnotu jím dodaného zařízení, proto je nutné v souladu s instrukcemi od něj na reklamaci zaslat pouze jím dodaný produkt, SW nebo HW který k danému zařízení nepatří nebude předmětem dobropisu ( např. COA štítky od dokupovaných systémů, periferie atp. )
 MSI hotline 0800 142 571
 email service.cz@msi-polska.pl

OptiBox - DVB-T/S

kontaktní informace:
 INTER-SAT LTD, org. složka
 Blučina 704
 664 56 Blučina
 Tel.: 530 506 900
 Fax: 549 210 111
 E-mail: info@isat.cz
 postup:
 s vadným produktem dodat mimo přesného popisu závady s kompletními kontaktními údaji na odesílatele i kopii dodacího listu od 100Mega Distribution s.r.o.
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Opticum - DVB-T/S

kontaktní informace:
 INTER-SAT LTD, org. složka
 Blučina 704
 664 56 Blučina
 Tel.: 530 506 900
 Fax: 549 210 111
 E-mail: info@isat.cz
 postup:
 s vadným produktem dodat mimo přesného popisu závady s kompletními kontaktními údaji na odesílatele i kopii dodacího listu od 100Mega Distribution s.r.o.
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Orion - DVB-T/S

kontaktní informace:
 INTER-SAT LTD, org. složka
 Blučina 704
 664 56 Blučina
 Tel.: 530 506 900
 Fax: 549 210 111
 E-mail: info@isat.cz
 postup:
 s vadným produktem dodat mimo přesného popisu závady s kompletními kontaktními údaji na odesílatele i kopii dodacího listu od 100Mega Distribution s.r.o.
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Philips - monitory

kontaktní informace:
 produkty značky PHILIPS opravuje společnost Asupport
 - aktuální kontakty, adresy poboček, postup pro objednání svozu a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.asupport.cz
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 - v případě potřeby lze další info k monitorům PHILIPS získat na tel. lince 800 142 100

Philips - spotřební elektronika ( audio / video )

kontaktní informace:
 seznam servisních středisek je na
http://www.care.philips.com/pageitems/master/countries/CZ/CLSSeznamservisů.pdf
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 - v případě potřeby lze další info k reklamacím získat na tel. lince 800 142 840

Porte - Anténa pro DVB-T ( kód ANTP0003 a vyšší )

! Upozornění ! s reklamací následujících položek se prosím obracejte na reklamační oddělení 100Mega Distribution s.r.o.
 ANTP0001 Porte Anténa pro DVB-T se zesilovačem
 ANTP0002 Porte Anténa pro DVB-T se zesilovačem mini
 kontaktní informace:
 INTER-SAT LTD, org. složka
 Blučina 704
 664 56 Blučina
 Tel.: 530 506 900
 Fax: 549 210 111
 E-mail: info@isat.cz
 postup:
 s vadným produktem dodat mimo přesného popisu závady s kompletními kontaktními údaji na odesílatele i kopii dodacího listu od 100Mega Distribution s.r.o.
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Samsung - LCD, NTB, tiskárny, fotorámečky

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.ceskyservis.cz
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Samsung - HDD, optické mechaniky

kontaktní informace:
 CZ
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.ceskyservis.cz
 - servis těchto produktů probíhá pouze na pobočce v Bystřici nad Pernštejnem
 SK
 - na území SK není aktuálně dostupný autorizovaný servis, zákazníci z SK zašlou na e-mail servis@100mega.cz následující informace
 - sériové číslo produktu
 - přesný popis závady
 - dodací adresu pro vrácení opraveného kusu
 - jméno a telefon kontaktní osoby
 - na základě těchto informací jim bude přiděleno číslo reklamace kterým označí zásilku s vadným produktem kterou odešlou na adresu SK pobočky


 100 MEGA Slovakia s.r.o.
 Karadžičova 8/A
 821 08 Bratislava poznámka:


 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Siemens - Gigaset

kontaktní informace:
 Micos s.r.o.
 Masarykova 118
 664 42 Modřice
 tel.: 532 192 555
 fax: 532 192 509
 postup:
 - vadný produkt zaslat na uvedenou adresu, přiložit kopii nákupního dokladu, přesný popis závady, přesnou adresu pro návrat
 opraveného produktu, jméno kontaktní osoby a telefon

Sony VAIO - NTB

kontaktní informace:
 +420 246 019 146
 postup:
 - automat na tel. lince si vyžádá zadání sn. NTB
 - následně budete přepojeni na operátora kterému sdělíte problém s produktem
 - pokud se bude jednat o vadu neodstranitelnou po telefonu bude proveden svoz produktu do servisu ( kurýr doveze přepravní karton na zabalení vadné jednotky)
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 - u NTB by měla být koncovým uživatelem provedena registrace produktu na webu SONY, z těchto kontaktních údajů získává SONY informace pro realizaci zakázky
 - pokud registrace provedena nebyla, je možné ji provést dodatečně při nahlášení závady ale je vhodné použít skutečné údaje koncového uživatele ( neregistrovat produkt na dealera )
 - pokud koncový uživatel využije svého práva uplatnit reklamaci u svého prodejce je nutné operátorovi tuto skutečnost oznámit a nahlásit své kontaktní informace které jsou z hlediska řešení reklamace aktuální
 - pokud se závada netýká akumulátoru, napájecího adaptéru případně HDD lze ve vyjímečných případech a pouze po dohodě s operátorem odeslat NTB do servisu bez nich ( demontáž HDD musí být u daného modelu možná bez porušení jakýchkoli záručních pečetí ) Pokud dojde při demontáži HDD k poškození produktu či záručních pečetí ztrácí klient na NTB záruku.
 - v případě zákonného nároku koncového uživatele na odstoupení od kupní smlouvy je nutné NTB do servisního střediska odeslat pouze s požadavkem na diagnostiku ( bez provedení opravy ), po vrácení NTB zpět se uživatel s vyjádřením ze servisního střediska a vadným NTB obrátí na svého dodavatele. ( pozor servis posuzuje pouze stav zařízení, nepotvrdí že nárok na odstoupení od smlouvy vzniká, tzn. pokud dealer nesprávně vyhodnotí nárok na odstoupení od smlouvy který ze zákona nevzniká bude mu jednotka vrácena dodavatelem zpět.
 - placená mimozáruční oprava je přímo přes servisní centrum SONY možná ale poměrně nákladná, nahlášení provede klient stejnou cestou, následně se skládá záloha 100Euro ze které se odečítají náklady na přepravu a diagnostiku v případě kdy po vyčíslení nákladů klient placenou opravu odmítne a nebo je tato částka odečtena od ceny opravy pokud ji klient odsouhlasí

TomTom - GPS

kontaktní informace:
 tel. +420 23 90 00 491
http://www.tomtom.cz
 postup:
 - na adrese www.tomtom.com/support/index.php?Lid=10 založit nový účet
 ( přihlašovací jméno je e-mailová adresa )
 - kontaktovat support TomTom na tel. +420 23 90 00 491 ( vyžádají si přihlašovací jméno - tzn. e-mail )
 - pokud nebude možné problém odstranit po telefonu objedná support svoz vadného produktu přímo od zákazníka
 ( je nutné mít připraveno sn. zařízení, přesný popis závady, adresu pro vyzvednutí produktu, kontaktní osobu včetně tel. na ni )

Topfield - DVB-T/S

kontaktní informace:
 INTER-SAT LTD, org. složka
 Blučina 704
 664 56 Blučina
 Tel.: 530 506 900
 Fax: 549 210 111
 E-mail: info@isat.cz
 postup:
 s vadným produktem dodat mimo přesného popisu závady s kompletními kontaktními údaji na odesílatele i kopii dodacího listu od 100Mega Distribution s.r.o.
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Toshiba - NTB

kontaktní informace:
 CHG Service, a.s.
 Videnska 102
 Brno
 619 00
 Tel. :+420 5474 26 581
 Fax: +420 5474 26 590
 e-mail: service@chgservice.cz
 Web: computers.toshiba-czech.com
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu

Xerox - alternativní spotřební materiál ( ne originální tonery Xerox )

kontaktní informace:
 Xerox
 Skladový areál LEKY HALA 4
 Milčice 105
 289 11 Pečky
 +420 721 390 911
servisxerox@servisxerox.com

 

 

Xerox - tiskárny

kontaktní informace:
 - aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na www.sntcz.cz
 poznámka:
 - odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 ( pro zákazníky 100Mega pro všechny produkty na které se vztahuje autorizace S&T )

Zyxel - všechny produkty

kontaktní informace:
 Apollo Multimedia s.r.o. Do Koutů 1a 141 00 Praha 4
 Servisní oddělení: tel: 241 774 665 e-mail: servis@apollo-multimedia.cz
www.apollo-multimedia.cz
 poznámka:
 - odeslání reklamovaného produktu probíhá na náklady odesílatele
 - vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
 - v případě reklamace produktu prodejcem koncovému uživateli je nutné k reklamovanému produktu přiložit prodejní doklad se sériovými čísly
 - v případě reklamace přímo koncovým uživatelem je nutné k reklamovanému produktu přiložit prodejní doklad se sériovými čísly a vyplněný záruční list

 

Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace